Mara Savić

Datum sahrane:

10.09.2019 14:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1938