Nevenka Dolački

Datum sahrane:

13.09.2019 14:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1932