Marija Grbanović

Datum sahrane:

06.04.2018 15:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1935