Nemanja Kešelj

Datum sahrane:

06.04.2018 11:30

Mjesto prebivališta:

Zemun

Godina rođenja:

1939