Marija Stjepanović

Datum sahrane:

23.10.2017 11:30

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1947