Vesna Jerković

Datum sahrane:

25.10.2017 12:45

Mjesto prebivališta:

Don. Frane Bulića 5a

Godina rođenja:

1961