Marija Trgovac

Datum sahrane:

17.01.2022 12:45

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1940