Mihajlo Roksandić

Datum sahrane:

15.01.2022 12:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1956