Milan Dokmanović

Datum sahrane:

27.04.2021 13:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1948