Milan Uić

Datum sahrane:

08.04.2017 12:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovarska 9

Godina rođenja:

1955