Miroslav Sabolović

Datum sahrane:

07.04.2017 12:45

Mjesto prebivališta:

Gregura Karlovčana 19

Godina rođenja:

1947