Nevenka Novaković

Datum sahrane:

28.09.2018 12:30

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1954