Nevenka Vučinić

Datum sahrane:

27.09.2018 14:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar-Gornje Plavnice

Godina rođenja:

1950