Nevenka Zec

Datum sahrane:

25.09.2017 12:30

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

08.11.1951.