Nikola Babić

Datum sahrane:

22.01.2018 14:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1926