Nue Lleshdedaj

Datum sahrane:

17.08.2017 12:30

Mjesto prebivališta:

Veliko Korenovo

Godina rođenja:

08.10.1942.