Palina Filić

Datum sahrane:

11.07.2019 14:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1945