Stjepan Zorić

Datum sahrane:

29.12.2021 11:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1948