Zorka Krolo

Datum sahrane:

29.12.2021 15:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1947