Tomo Matak

Datum sahrane:

11.08.2021 14:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1940