ZADNJE OBAVIJESTI
 

Javna nabavaBN-30-2016/K Hidraulična pumpa za Faun Variopress

Javna nabava - Komunalac

 

Korisni linkovi

 
 
Objavljeno: 03. 08. 2016.     Kategorija: Prikupljanje ponuda

Poštovani,

U skladu sa  čl.15. Internog akata nabave naručitelji Komunalacd.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14 a OIB 27962400486 pokreću postupak nabave  robe: Hidraulična pumpa za Faun Variopress  te vam upućujemo poziv za dostavu ponude prema dolje  navedenim uvjetima.

Ovaj poziv za ponudu biti će objavljen na internetskim stranicama  www.komunalac-bj.hr

Sukladno članku 18., stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000 kuna bez PDV-a odnosno 500.000 kuna bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.