ZADNJE OBAVIJESTI
 

Javna nabavaBN-31_2016/K Izgradnja staze između groblja Ždralovi

Javna nabava - Komunalac

 

Korisni linkovi

 
 
Objavljeno: 19. 08. 2016.     Kategorija: Prikupljanje ponuda

Poštovani,

Naručitelj KOmunalasc d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB OIB 27962400486  pokrenuo je nabavu br BN-31-2016/K za nabavu radova   Izgradnja staze između groblja Ždralovi, te vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude. Ovaj poziv za ponudu biti će objavljen na internetskim stranicama  www.komunalac-bj.hr

 

Sukladno članku 18., stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000 kuna bez PDV-a odnosno 500.000 kuna bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.