ZADNJE OBAVIJESTI
 

Javna nabavaBN-34-2019/K Usluga prijevoza , zbrinjavanja ili oporabe otpada

Javna nabava - Komunalac

 

Korisni linkovi

 
 
Objavljeno: 24. 06. 2019.     Kategorija: Prikupljanje ponuda

U skladu sa Internim aktom nabave naručitelji Komunalac d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14 a OIB 27962400486 pokreće postupak  nabave Usluga: Usluga prijevoza , zbrinjavanja ili oporabe  otpada.

Sukladno članku 12., stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000 kuna bez PDV-a odnosno 500.000 kuna bez PDV-a (tzv. Jednostavna nabava) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, već je obvezan provoditi postupak nabave sukladno Internom aktu.