ZADNJE OBAVIJESTI
 

Javna nabavaBN-35-2019/K Sanacija pukotina na stropu javne garaže

Javna nabava - Komunalac

 

Korisni linkovi

 
 
Objavljeno: 27. 08. 2019.     Kategorija: Prikupljanje ponuda

Naručitelj  Komunalac d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a 43000 Bjelovar, objavljuje Poziv za dostavu ponuda za predmet nabave: Sanacija pukotina na stropu javne garaže. Sukladno članku 12. ZJN 2016 za nabavu roba, radova i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna bez PDV-a, Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, već je obvezan provoditi postupak nabave sukladno Internom aktu.

U skladu sa Internim aktom nabave naručitelji Komunalac d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 27962400486 pokreće postupak nabave usluga: Sanacija pukotina na stropu javne garaže, te vam upućujemo poziv za dostavu ponude prema dolje navedenim uvjetima.