ZADNJE OBAVIJESTI
 

Javna nabavaBN-36-2019/K PRAĆENJE EMISIJA U OKOLIŠ (MONITORING) ODLAGALIŠTA OTPADA DOLINE

Javna nabava - Komunalac

 

Korisni linkovi

 
 
Objavljeno: 26. 09. 2019.     Kategorija: Prikupljanje ponuda

U skladu sa Internim aktom nabave naručitelji Komunalac d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića

14 a OIB 27962400486 pokreće postupak  nabave Usluga:

PRAČENJE EMISIJA U OKOLIŠ (MONITORING) ODLAGALIŠTA OTPADA DOLINE NA TEMELJU RJEŠENJA O IZMJENI I DOPUNI UVJETA OKOLIŠNE DOZVOLE

 

Sukladno članku 12., stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000 kuna bez PDV-a odnosno 500.000 kuna bez PDV-a (tzv. Jednostavna nabava) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, već je obvezan provoditi postupak nabave sukladno Internom aktu.

Ovaj poziv za ponudu biti će objavljen na internetskim stranicama  www.komunalac-bj.hr