ZADNJE OBAVIJESTI
 

Javna nabavaBN-36-2022/K Izrada lauf graba

Javna nabava - Komunalac

 

Korisni linkovi

 
 
Objavljeno: 05. 04. 2022.     Kategorija: Poziv na nadmetanje

Naručitelj Komunalac d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 27962400486 objavljuje Poziv za dostavu ponuda za predmet nabave: Izrada lauf graba. Sukladno članku 12. ZJN 2016 za nabavu roba, radova i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno 500.000,00 kuna bez PDV-a (tzv. Jednostavna nabava) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, već je obvezan provoditi postupak nabave sukladno Pravilniku o provođenju postupka jednostavne nabave.

Ovaj poziv za ponudu biti će objavljen na internetskim stranicama http://komunalac-bj.hr/.

U skladu sa Pravilnikom o provođenju postupka jednostavne nabave naručitelj Komunalac d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 27962400486 pokreće postupak nabave radova: Izrada lauf graba, te vam upućujemo poziv za dostavu ponude prema dolje navedenim uvjetima.