ZADNJE OBAVIJESTI
 

Javna nabavaBN-4-2022/K Isporuka telekomunikacijskih usluga

Javna nabava - Komunalac

 

Korisni linkovi

 
 
Objavljeno: 18. 03. 2022.     Kategorija: Poziv na nadmetanje

Naručitelj Komunalac doo Bjelovar, Ferde Livadića 14a, 43000 Bjelovar, objavljuje Poziv za dostavu ponudu za predmet nabave: Isporuka telekomunikacijskih usluga. Sukladno članku 12., stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) za godišnje procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno 500.000,00 kuna bez PDV-a (tzv. Jednostavna nabava), Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, već je obvezan provoditi postupak nabave sukladno Pravilniku o provođenju postupka jednostavne nabave.

 

U skladu sa Pravilnikom o provođenju postupka jednostavnih nabave naručitelja Komunalac doo Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 27962400486 i Vodne usluge doo Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 43307218011 pokreću postupak upućivanja zajedničkih nabavnih usluga prema vama telekomunikacijskim uslugama, za te telekomunikacije dolje navedenim uvjetima.

Temeljem navedenih akta i članka 189, 190 ZJN 2016 Vodne usluge doo Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 43307218011 ovlastile su naručitelja Komunalac doo Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 2796240004 OIB 2796240004, OIB 2796240004, OIB 2796240004. .