ZADNJE OBAVIJESTI
RASPORED PODJELE PLAVIH I ŽUTIH SPREMNIKA ZA KUĆANSTVA S PODRUČJA GRADA BJELOVARA  RASPORED PODJELE PLAVIH I ŽUTIH SPREMNIKA ZA KUĆANSTVA S PODRUČJA GRADA BJELOVARA  BN-19-2022/K Nabava prirodnog plina  BN-45-2022/K Auto gume za vozila  OBAVIJEST O ODVOZU KOMUNALNOG OTPADA U VRIJEME USKRSNIH BLAGDANA  BN-36-2022/K Izrada lauf graba  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Severin  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Velika Pisanica  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Nova Rača  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Šandrovac  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Veliko Trojstvo  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Rovišće  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Zrinski Topolovac  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Kapela  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Grada Bjelovara  RASPORED PODJELE PLAVIH I ŽUTIH SPREMNIKA ZA KUĆANSTVA S PODRUČJA GRADA BJELOVARA  BN-33-2022/K Štampani obrasci  JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJU VOZILA  BN-4-2022/K Isporuka telekomunikacijskih usluga  RASPORED PODJELE PLAVIH I ŽUTIH SPREMNIKA ZA KUĆANSTVA S PODRUČJA GRADA BJELOVARA  
 

Obavijesti - vodovod BjelovarJAVNA DRAŽBA ZA PRODAJU VOZILA

Obavijesti - Komunalac Bjelovar

 

Korisni linkovi

 
 

 

Komunalac d.o.o.

BJELOVAR, 16. ožujka 2022. godine

 

JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJU VOZILA

Komunalac d.o.o. Bjelovar na temelju Odluka o procjeni i prodaji specijalnih komunalnih vozila oglašava: „JAVNU DRAŽBU ZA PRODAJU VOZILA“.

I. PREDMET PRODAJE

Komunalac d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a (u daljnjem tekstu: prodavatelj) prodaje sljedeća specijalna vozila, neregistrirana:

1. Odluka broj 01-01-23/ 1-2021/ K

Oznaka predmeta kupnje (vozila): BJ-262-BP

Marka vozila:

Mercedes Benz

Tip vozila:

1825 K

Oblik karoserije/ namjena:

Zatvoreni/ za komunalne potrebe

Broj šasije:

WDB6521071K382934

Godina proizvodnje:

1999.

NDM (kg):

18.000

Zapremnina motora (cm):

10.910

Snaga motora (kW):

180

Ekološka kategorija vozila:

EURO II

Kilometraža:

311.802 km

 

 

Nadogradnja:

Farid MP15

Serijski broj nadogradnje:

052

Početna cijena utvrđuje se u iznosu od:    36.000,00 kuna

                                                           PDV     9.000,00 kuna

                                                           ∑         45.000,00 kun

 

2.Odluka broj 01-01-31/ 1-2021/ K

Oznaka predmeta kupnje (vozila): BJ-491-F

Marka vozila:

Mercedes Benz

Tip vozila:

12.13

Oblik karoserije/ namjena:

S nosačima za kontejnere/ za komunalne potrebe

Broj šasije:

36700513007559

Godina proizvodnje:

1991.

NDM (kg):

11.850

Zapremnina motora (cm):

5.675

Snaga motora (kW):

96

Ekološka kategorija vozila:

-

Kilometraža:

252.735

 

 

Nadogradnja:

Kovina Visoko

Serijski broj nadogradnje:

nema pločice

Početna cijena utvrđuje se u iznosu od:    36.000,00 kuna

                                                           PDV     9.000,00 kuna

                                                           ∑         45.000,00 kuna

 

II. NAČIN I UVJETI PRODAJE

Prodaja će se izvršiti usmenim nadmetanjem, isključivo fizičkim ili pravnim osobama s prebivalištem ili sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Pravo na sudjelovanje na javnoj dražbi moguće je uz prethodnu uplatu jamčevine u iznosu od 10% od početne cijene bez PDV-a na račun prodavatelja:

IBAN: HR74 2402006 1100000133

Opis plaćanja: „Jamčevina za kupnju vozila, BJ-262-BP“

Opis plaćanja: „Jamčevina za kupnju vozila, BJ-491-F“

Ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena, jamčevina će biti vraćena u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru.

Izabranom ponuditelju jamčevina se uračunava u cijenu. Ako odabrani ponuditelj ne uplati ugovoreni iznos u roku od 8 dana od dana potpisivanja ugovora ili ne zaključi kupoprodajni ugovor u utvrđenom roku, smatrat će se da je odustao od ponude te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Pored ugovorene cijene ponuditelj snosi i sve ostale zavisne troškove.

Nakon što ponuditelj dobije obavijest o prihvaćanju svoje ponude, u roku od 8 dana izvršiti će se sklapanje kupoprodajnog ugovora te je dužan odmah prilikom potpisivanja ugovora uplatiti preostali iznos kupoprodajne cijene, umanjen za iznos uplaćene jamčevine.

Prodaja vozila obavlja se po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

U slučaju da najpovoljniji ponuditelj odustane od kupoprodaje nema pravo na povrat jamčevine, a za predmetno vozilo ponovno se raspisuje natječaj na kojemu ponuditelj koji je odustao gubi pravo natjecanja.

III. ROK ZA SUDJELOVANJE NA JAVNOJ DRAŽBI

Rok za dostavu uplaćene jamčevine teče od dana objave oglasa na Internet stranici Društva, a najkasnije do 31. ožujka 2022. godine u  12:00 sati.

IV. TROŠKOVI NATJEČAJA

Ponuditelj snosi sve troškove koji se odnose na pripremanje i podnošenje ponuda. Prodavatelj ni u kojem slučaju nije odgovoran niti obvezan ponuditelju nadoknaditi troškove, bez obzira na način vođenja i konačni rezultat postupka javne dražbe.

Sve dodatne informacije o ponuđenim vozilima zainteresirani mogu dobiti telefonski, radnim danom od 7:00 do 15:00 na:

kontakt broj 043/ 622-155 ili

e-mail: referent.prometa@komunalac-bj.hr

Vozila će se moći pogledati radnim danom od 12:00 do 14:000 sati do isteka roka za dostavu uplaćene jamčevine, na adresi:

            Prespa bb

            43 000 Bjelovar

lokacija odlagališta neopasnog otpada „Doline“

uz prethodnu najavu na gore navedeni kontakt.

V. IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Usmena javna dražba će se održati 01. travnja 2022. godine u 12:00 sati u sjedištu prodavatelja.

Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda s najvišom ponuđenom cijenom.

VI. OBAVIJEST O REZULTATIMA ODABIRA

Svi ponuditelji o ishodu natječaja biti će obaviješteni pisanim putem u roku 15 dana od odabira najpovoljnijeg ponuditelja.

Komunalac d.o.o. Bjelovar pridržava pravo da ne prihvati ni jednu od datih ponuda bez navođenja razloga, odnosno pridržava pravo proglasiti natječaj nevažećim u bilo koje vrijeme te pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima.

Sve informacije u svezi natječaja mogu se dobiti na gore navedeni kontakt.

Bjelovar, 16. ožujka 2022. godine

 

 

 

Komisija za procjenu i prodaju specijalnih komunalnih vozila

  • Bj-262-bp 1
  • Bj-262-bp 2
  • Bj-491-f 1
  • Bj-491-f 2