ZADNJE OBAVIJESTI
 

PropisiGospodarenje otpadom

Propisi

 

Korisni linkovi

 
 
Kategorija: Dozvole

Komunalac d.o.o. Bjelovar posjeduje slijedeće dozvole i potvrde o upisu u očevidnike:

1. Dozvola za gospodarenje otpadom Komunalac Bjelovar-30.11.2015
2. Dozvola za gospodarenje otpadom Komunalac Bjelovar-Rješenje o reviziji
dozvole-29.12.2017.
3. Dozvola za gospodarenje otpadom Komunalac Bjelovar-Rješenje o izmjeni i
dopuni dozvole-27.01.2021.
4. Dozvola za gospodarenje otpadom-Reciklažno dvorište Prespa-10.09.2021.
5. Potvrda o upisu u očevidnik prijevoznika otpada-PRV-341
6. Potvrda o upisu u očevidnik reciklažnih dvorišta-REC-63
7. Potvrda o upisu u očevidnik posrednika u gospodarenju otpadom- POS-260
8. Rješenje o upisu u očevidnik trgovaca otpadom-TRG 510