ZADNJE OBAVIJESTI
 

PropisiGradske odluke

Propisi

 

Korisni linkovi

 
 

Suglasnost na raspored odvoza Glomaznog otpada, komunalnog otpada i papira i plastike za 2017.

 
Kategorija: Gradske odluke+ više

Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja (SG 3/2014)

 
Kategorija: Gradske odluke+ više

Odluka o parkiralištima u Gradu Bjelovaru na kojima je uvedena naplata parkiranja (SG 1/2014)

 
Kategorija: Gradske odluke+ više

ODLUKA o načinu obračuna troškova gospodarenja komunalnim otpadom iz kućanstva

Na temelju članka 101. Zakona o otpadu («Narodne novine», broj 178/04) i članka 26. stavka 1. točke 3. Statuta Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», 8/01 i 3/03) Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 2. sjednici održanoj 18. srpnja 2005. godine donijelo je  ODLUKU o načinu obračuna troškova gospodarenja komunalnim otpadom iz kućanstava na području Grada Bjelovara  Članak 1. Ovom Odlukom propisuje se način obračuna troškova gospodarenja...
 
Kategorija: Gradske odluke+ više

ODLUKA o komunalnom redu - članak 1-69

Na temelju članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 26. stavka 1. točke 3. Statuta Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», 8/01 i 3/03) Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 2. sjednici održanoj 18. srpnja 2005. godine donijelo je  O D L U KU  o komunalnom redu I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovom Odlukom se propisuje komunalni red i mjere za njegovo provođenje na području Grada...
 
Kategorija: Gradske odluke+ više

ODLUKA o komunalnom redu - članak 70-74

X KAZNENE ODREDBE  Članak 70. Globom u iznosu od 500,00 – 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba: 1. ako vanjske dijelove građevine (pročelja, balkone, terase, ulazna vrata, prozore,  podrumske otvore, žljebove i drugo) ne održava u ispravnom i funkcionalnom stanju (članak 4. Odluke),  2. ako postavi napravu (reklamu, klima uređaj i drugo) na vanjskom dijelu  građevine van gabarita građevine koja graniči sa javnom površinom bez suglasnosti...
 
Kategorija: Gradske odluke+ više